Menu

ACHIEVEMENTS

SDO Virtual World Teachers' Day Awardees

Titser Na, Manunulat Pa!

Ang mga magigiting na guro ng PNHS-Don Galo ay nabigyan ng pagkakataong sumulat, sumuri, at magsagawa ng ebalwasyon sa mga modyul at learning activity sheet (LAS) para sa dibisyon ng Parañaque at panrehiyonal. Bago ang pasukan, dumalo ang mga guro sa iba’t ibang birtwal na palihan at worksyap ukol sa pagbuo at pagsulat ng modyul. Ilan lamang ito sa mga paghahandang isinagawa ng dibisyon, paaralan, at mga guro para maihatid ang de-kalidad na edukasyon sa kabila ng pandemyang nararanasan. 

Narito ang mga gurong naglaan ng kanilang panahon at nagbuhos ng kanilang kahusayan upang maging makabuluhan at epektibo ang mga materyales na gagamitin sa distance learning

Tunay na ipinagmamaki kayo ng ating paaralan! 

SOCIAL MEDIA

OUR LOCATION

EVENTS